FI  |  EN

LOPPUKÄYTTÄJÄ TIEDOTE 3M

Tärkeä tiedote koskien 3M™ Scott™ FH31 sekä Automask kasvo-osien TH luokitusta ja valmistuksen lopettamista. 

FH31 kasvo-osa      http://tuotteet.etra.fi/fi/g23133733/kasvonsuojain-3m-scott-fh31

3M Scott on päättänyt lopettaa FH31 kasvo-osan, varaosien ja valmispakkauksien toimitukset välittömästi. Vaikka tuote täyttää kaikki markkinoille saattamisessa vaaditut laatua ja valvontaa koskevat vaatimukset on hiljattain suoritetuissa testeissä havaittu, ettei FH31 kasvo-osa välttämättä täytä standardin EN 12941:1998 + A2:2008 (Clause 6.4 inward leakage) TH3 luokan vaatimuksia käytettäessä kasvo-osaa yhdessä Duraflow™ , Proflow™ SC 160 ja Proflow EX puhallinlaitteiden kanssa.

Automask kasvo-osa

Viimeaikaisissa testeissä on myös ilmennyt, ettei aikaisemmin lopetettu 3M™ Scott™ Automask (FH31 mallin aikaisempi versio) välttämättä saavuta saman standardin TH2 luokitusta käytettäessä kasvo-osaa yhdessä Proflow™ 120 SC ja Proflow EX puhallinlaitteiden kanssa.

Sisäisissä testeissä suurin osa yhdistelmistä läpäisivät kaikki EN 12941:1998 + A2:2008 vaatimusten mukaisten testien osa-alueet, mutta muutamissa tapauksissa koehenkilöiden suorittaessa Clause 6.4 mukaista ”puhekoetta” laski suojaus luokan TH1 tasolle. Puhekokeessa koehenkilö kävelee juoksumatolla 6 km/h nopeudella ja samanaikaisesti lukee kuuluvasti ennalta sovittua tekstiä kahden minuutin ajan.

Molemmissa tapauksissa yhdistelmät täyttivät TH1 luokan vaatimukset

 

3M Scott pahoittelee mahdollisia haittoja, joita tämä tuotteiden lopettaminen saattaa aiheuttaa. Jos sinulla on kysyttävää kyseisestä asiasta, ota yhteyttä 3M Scott edustajaan; +35 894 241 30 45, 3m.customercare.fi@mmm.com 

Kiitämme jatkuvasta tuestanne.

Marie Boucher

EMEA Portfolio Manager: Powered and Supplied Air

 

Tarkemmat tiedot ja info löytyvät oheisesta liitteestä (3M_Scott_FH31_tiedote.pdf). 

ETRA oy:n saaman tämän hetkisen (21.5.2019) saaman tiedon mukaan 3M Scott kasvo-osat, jotka soveltuvat käytettäväksi Duraflow ja Proflow –puhaltimien kanssa löytyvät liitteestä (3M Scott kasvo-osat 21052019.pdf) 

 

ETRA Oy:n valikoimista löytyy myös muiden valmistajien moottoroituja hengityksensuojaimia. Liitteessä (Moottoroituja hengityksensuojaimia 21052019.pdf) on esitelty moottoroituja hengityksensuojaimia, jotka soveltuvat tiettyihin kohteisiin FH31/Automaskin tilalle. Koska olosuhteet, kemialliset- ja fysikaaliset riskit ovat aina työpaikkakohtaisia tulee tehdä työtehtäväkohtainen riskiarviointi, jonka pohjalta suojain valitaan. Tässä teitä avustaa Etra Safety tiimi (safety@etra.fi) 0207 65 3026.

Uutiseen liittyvät liitteet:

Miten valita 3M Scott FH31 korvaava tuote

3M Scott FH31 tiedote

3M Scott kasvo-osat

Moottoroituja hengityksensuojaimia

 

ETRA on ostanut enemmistön ACG Pulse Oy:stä

Lue tiedote >

 

Seuraa ETRAa sosiaalisessa mediassa!

Etra on ottanut käyttöönsä sosiaalisen median kanavia kesällä 2017.
Voit seurata Etraa nyt näillä kanavilla:

Facebook  Facebook / EtraOy
Myös osalla Megacentereistä on oma Facebook-sivu käytössä.

LinkedIn LinkedIn / EtraOy

Youtubessa videoita mm. tuotannosta: Youtube / EtraOy


 

Etra yleisesite

Luettelossa pääset tutustumaan Etran tuoteryhmiin ja palveluihin.

Luettelo fi >

Luettelo en >